Klientska zóna
registrácia

Adler

ADLER (TM) je obchodnou značkou spoločnosti ADLER Czech, a. s. Je výrobca značkového reklamného textilu. Hlavné sídlo spoločnosti je v Ústí nad Labem na severe Čiech preto sa spoločnosť začala v roku 2000 rozvíjať v Čechách. Od okamihu vstupu na trh sa Adler stal jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov reklamného textilu. Postupne sa otvárali ďalšie trhy a v roku 2004 aj trh na Slovensku. Hoci zákazníkov tvoria reklamné agentúry a grafické štúdiá, pre Adler je dôležitá aj spokojnosť koncových zákazníkov, pre ktorých je produkcia určená.Spoločnosť ADLER disponuje modernými skladovacími priestormi s veľkosťou 11 500 m2. Okrem silného skladového zázemia sú základom podnikania i snaha o najlepšie služby a veľmi prísna kontrola kvality tovaru.

ADLER Czech, a. s. Je výrobca značkového reklamného textilu.