Klientska zóna
registrácia

História

2016

 • štyri krát do roka vydávanie vlastných informačných katalógov pre našich zákazníkov
 • výšenie počtu zamestnancov na 14
 • nová organizačná štruktúra spoločnosti sa postupne zavádza do praxe, vznikajú dve divízie ŠPORT a KOZMETIKA
 • testovanie nových kozmetických produktov pre športovcov pod našou značkou
 • rozširovanie veľkoobchodnej spolupráce s vybranými partnermi

2015

 • spustenie nového webu a eshopu
 • zahájenie veľkoobchodného predaja do vybraných obchodov a eshopov
 • boli sme vyhodnotení ako najlepší Európsky distribútori športovej značky SPORTIKA
 • zvýšenie počtu zamestnancov
 • spustenie samostatného webu a eshopu v Českej republike

2014

 • 17 násobné zvýšenie predaja HD dresov
 • spúšťame predaj HD dresov v Českej republike
 • aktívny prienik na trh v Českej republike
 • zavedenie nového systému riadenia predaja do praxe

2013

 • rozšírenie našej činnosti o montážne práce športových zariadení
 • pripravujeme vstup na trh v Českej republike
 • spúšťame predaj HD dresov, absolútnej novinky na Slovensku
 • sme generálnym partnerom Majstrovstiev Európy v 7 rugby žien v Bratislave
 • získanie zastúpenia výrobcu značky EUROSTIC
 • vznik spoločnosti