Klientska zóna
registrácia

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 95778/B

Kontaktné údaje:

 

Fakturačné údaje:

 

Bankové spojenie:

SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava
 IČO : 47609338
DIČ : 2024040447
IČ DPH : SK2024040447
 Banka: VUB BANKA
Číslo účtu: 36 8166 8359 / 0200
IBAN: SK73 0200 0000 0036 8166 8359
BIC: SUBASKBX
SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B 821 08 Bratislava
Telefón: +421 949 288 139
E-mail: obchod@sportika.sk
code
* položka je povinná